photo04

Přírodovědecká fakulta UK, konstrukce kvasinkových kmenů

Přírodovědecká fakulta UK, konstrukce kvasinkových kmenů