photo03

Přírodovědecká fakulta UK, konstrukce kvasinkových kmenů

Přírodovědecká fakulta UK, konstrukce kvasinkových kmenů