photo12

Přírodovědecká fakulta, Fluorescenční mikroskopie kvasinkových kolonií

Přírodovědecká fakulta, Fluorescenční mikroskopie kvasinkových kolonií