photo08

Přírodovědecká fakulta UK, příprava FAIRE vzorků

Přírodovědecká fakulta UK, příprava FAIRE vzorků