photo06

Přírodovědecká fakulta UK, příprava fragmentů DNA

Přírodovědecká fakulta UK, příprava fragmentů DNA