Fotky

Laboratoř biologie kvasinkových kolonií


Laboratoř buněčné biologie, Praha


Sekvenační centrum,  Oslo

 

 

 

A model for cancer progression and development of drug resistance in biofilms